Partiledardebatten: Vem pratade mest?

Partiledardebatten: Vem pratade mest?

Metro

Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) fick säga minst i söndagens debatt.

view Metro