”Journalister får inte tricksa som vi får göra”

”Journalister får inte tricksa som vi får göra”

Resumé
Att det tricksas i reklam är uppenbart för de flesta. Däremot händer det något annat när journalister blir otydliga i sina formuleringar, skriver Hedvig Hagwall Bruckner.
view Resumé