Inger Landström: Skön variation på Glasets hus

Borås Tidning

Från rysk konstruktivism till stilla naturlyrik. Bredden är stor när Glasets hus presenterar en omfattande utställning med internationell grafik.

view Borås Tidning