Fick trasig madrass - skulle lagas med hundkarda

Blekinge Läns Tidning

Istället för att få en ny madrass rekommenderades en 71-årig kvinna att laga ullen med en hundkarda. Nu anmäls företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

view Blekinge Läns Tidning