John Hassler: "Svårt att konstruera bra kontrakt"

John Hassler: "Svårt att konstruera bra kontrakt"

TV4.se

John Hassler, professor i nationalekonomi, om kontraktteorier och om årets ekonomipristagare Oliver Hart och Bengt Holmström.

view TV4.se