Tar ansvaret – men får ersättning

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Martin Johnsrud Sundby tar det fulla ansvaret för att hans astmamedicinering resulterade i en dopningsavstängning.
посмотреть на Svenska Dagbladet