Tar ansvaret – men får ersättning

Svenska Dagbladet - Sport

Martin Johnsrud Sundby tar det fulla ansvaret för att hans astmamedicinering resulterade i en dopningsavstängning.

view Svenska Dagbladet - Sport