"Vi vill minska barngrupperna"

"Vi vill minska barngrupperna"

Östgöta Correspondenten

Majoriteten vill se mindre barngrupper och ser stora fördelar med längre vistelsetider på förskolan.

view Östgöta Correspondenten