"Vi vill minska barngrupperna"

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Majoriteten vill se mindre barngrupper och ser stora fördelar med längre vistelsetider på förskolan.
посмотреть на Östgöta Correspondenten