Tar ansvaret – men får ersättning

Tar ansvaret – men får ersättning

Metro

Martin Johnsrud Sundby tar det fulla ansvaret för att hans astmamedicinering resulterade i en...

view Metro