United enemies av Thomas Schütte på Moderna museet

United enemies av Thomas Schütte på Moderna museet

Dagens Nyheter

”United Enemies”, fimolera och tyg, 34 cm höga, 1994.

view Dagens Nyheter