Springnota och avlidna: 2 frågor om språket

Dagens Nyheter

Springnota är ett nytt fenomen Hur länge har man kunnat prata om att man tar en springnota? Joshua Svar: Springnota verkar vara ett ganska nytt ord i svenskan. Enligt Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien har det endast använts sedan 1990. En sökning i svensk presstext antyder detsamma – det första

view Dagens Nyheter