Tar ansvaret - men får ersättning

Upsala Nya Tidning

Martin Johnsrud Sundby tar det fulla ansvaret för att hans astmamedicinering resulterade i en dopningsavstängning.

view Upsala Nya Tidning