Putin pratade upp oljepriset

Svenska Dagbladet

Oljepriset vänder ned, efter det att priset innan helgen nått den högsta nivån på fyra månader.

view Svenska Dagbladet