Avgörande idag: Pråmtvist kan bli dyr för kommunen

Norran

Allt började när Skellefteå vattenregleringsföretag (SVF) besökte området för att besiktiga dammen. Nedströms har kommunen på senare år beviljat bygglov för bostäder, vilket inneburit att dammen måste upp en nivå i säkerhetsklassning. Om dammen skulle brista skulle det annars kunna bli fara för människoliv. I ett mötesprotokoll från april 2014 där SVF och kommunen träffades, konstaterar […]

view Norran