Läsartext: Svängigt i Hybo

helahalsingland.se

Nu är spelträffarna i gång igen inför hösten och vintern. Hela bygdegården i Hybo svängde när ett tjugutal spelmän bjöd på en mosaik av melodier.

view helahalsingland.se