361 000 ton fullt ätbar mat kastas i Norge varje år

поделиться
поделиться
favourite
Partiet Venstre i Norge motsätter sig förslaget om en lag som förbjuder dagligvarubranschen att slänga mat. Därmed kommer troligen en majoritet i stortinget att säga nej till lagförslaget.
посмотреть на Svenska Dagbladet