Eon söker nytt tillstånd för kraftledning

Östran

Tillståndet för kraftledningen mellan transformatorstationen på Stävlö och kopplingsstationen på Revsudden är tidsbegränsat.

view Östran