Holografisk konstverk kan beskådas på museum i USA

Feber
Placerades där utan tillåtelse

Förstärkt och virtuell verklighet kan användas till mycket. Bland annat till att skapa konst. Men frågan är var och hur sådan konst ska visas upp.

Ett alternativ är att helt enkelt knata in på ett museum och placera den virtuella skapelsen där. Det gjorde i alla fall DongYoon Park, User Experience Designer vid Microsoft. Han har nämligen skapat en staty av text framtagen med hjälp av en textapp och HoloLens. Statyn placerade han sedan i Bellevue Art Museum i Washington och alla som äger en HoloLens kan dels se den på plats, dels modifiera statyn om de så vill.

Nu är det än så länge inte så många som äger en HoloLens och med andra ord lär tilltaget inte göra någon större skada, oavsett om det skulle klassas som tillåtet eller inte. Men frågan är hur det kommer att se ut i framtiden om holografiska upplevelser faktiskt blir en del av vardagen. När eller om den tiden kommer lär vi få se ett helt nytt regelverk om hur och var man får lov att placera ut holografiska skapelser.

I videon ovan kan ni se hur statyn ser ut.
mspoweruser.com

Läs vidare och kommentera:
http://feber.se/pryl/art/355880/holografisk_konstverk_kan_besk/
view Feber