Här är hotellet där du kan sova i två länder samtidigt

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Gå och lägg dig i Frankrike – vakna upp i Schweiz. Eller lägg dig på tvären och sussa sött i båda. Hotel Arbez är antagligen det enda hotellet i världen där du kan sova i två länder samtidigt.
посмотреть на Vagabond