Nanexa stärker kompetensen

Nanexa stärker kompetensen

Life Science Sweden

Joel Hellrup är doktor i farmaci som nyligen disputerat vid Uppsala universitet. I hans doktorandprojekt låg fokus på nanokompositioner för läkemedel och på Nanexa ska han arbeta med formuleringsutveckling inom ramen för bolagets drug delivery-plattform PharmaShell.

Förhoppningen med rekryteringen är att Nanexa ska kunna sköta en större andel av sitt utvecklingsarbete på egen hand, utan konsulter.

Nanexa grundades år 2006 av forskare från Uppsala universitet. Företagets fokus ligger på nanoteknik och drug delivery. Bolaget planerar fler rekryteringar inom främst analytisk kemi ”inom kort”.

view Life Science Sweden