Hushållen konsumerade mer

Dagens Industri

Hushållens konsumtion steg 2,6 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Det visar statistik från SCB.

view Dagens Industri