Hushållen konsumerade mer

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Hushållens konsumtion steg 2,6 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Det visar statistik från SCB.
посмотреть на Dagens Industri