Björn Borgs son spelar pappan i filmen ”Borg”

Björn Borgs son spelar pappan i filmen ”Borg”

Dagens Nyheter

Sverrir Gudnason spelar den vuxne Björn Borg i filmen Borg vs McEnro”

view Dagens Nyheter