Finnairs passagerartrafik ökade

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Finnairs passagerartrafik, mätt i betalda passagerarkilometer (RPK), steg 7,2 procent i september, jämfört med samma månad i fjol.
посмотреть на Svenska Dagbladet