Överskott i tysk handelsbalans

Svenska Dagbladet

Tysklands handelsbalans visade ett överskott på 20,0 miljarder euro i augusti. Det kan jämföras med ett överskott på oreviderade 19,5 miljarder euro föregående månad.

view Svenska Dagbladet