”Jaktlagen måste ligga i med kalvjakten redan från början”

Fagerstaposten

Fagersta-Möklinta är länets största älgförvaltningsområde. Naturvårdshandläggare Tobias Hjortstråle på länsstyrelsen är inte helt nöjd med senaste älgjakten 2015-2016.

view Fagerstaposten