Den lidelsefulla vänskapen

Sydsvenska Dagbladet

Kristofer Folkhammar läser Elena Ferrantes "Hennes nya namn".

view Sydsvenska Dagbladet