Torslanda behöver hållbar trafiklösning

GT

Tvärförbindelse och bro i Torslanda gynnar alla trafikslag, menar SD Göteborg.

view GT