De nekas se skiss: "Skapar osäkerhet"

Södermanlands Nyheter

Grannar till villatomten som kan komma att bebyggas med fyravåningshus får inte se den nya skissen som lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden. Märkligt, tycker expert på offentlighetsprincipen.

view Södermanlands Nyheter