Brandstationen måste åtgärdas

Brandstationen måste åtgärdas

Södermanlands Nyheter

Avlas brandstation har haft sin nuvarande avloppsanläggning sedan tidigt 90-tal. Efter en miljöinspektion i somras har kommunen nu beslutat att ett antal brister måste åtgärdas.

view Södermanlands Nyheter