Försvarsavtal med USA är inte ett alternativ till Nato

Svenska Dagbladet

I både Sverige och Finland diskuteras bilaterala avtal med USA som ett sätt att stärka försvaren mot rysk aggression. Men sådana avtal kan inte ersätta medlemskap i Nato, skriver Leo Michel, gästforskare vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

view Svenska Dagbladet