Försvarsavtal med USA är inte ett alternativ till Nato

Facebook
ВКонтакте
share_fav
I både Sverige och Finland diskuteras bilaterala avtal med USA som ett sätt att stärka försvaren mot rysk aggression. Men sådana avtal kan inte ersätta medlemskap i Nato, skriver Leo Michel,
посмотреть на Svenska Dagbladet