Finnair ökade passagerartrafiken

поделиться
поделиться
favourite
Finnairs passagerartrafik, mätt i betalda passagerarkilometer (RPK), steg 7,2 procent i september, jämfört med samma månad i fjol.
посмотреть на Dagens Industri