Finnair ökade passagerartrafiken

Dagens Industri

Finnairs passagerartrafik, mätt i betalda passagerarkilometer (RPK), steg 7,2 procent i september, jämfört med samma månad i fjol.

view Dagens Industri