De vill ha ett möte om otrygghet

Dala-Demokraten

På nätet sjuder samtalen om den senaste tidens våldsbrott i Avesta kommun.
Nu finns också ett upprop för att få till ett öppet medborgarmöte med kommun och polis.

view Dala-Demokraten