Besöksrum liknas med fängelsecell

Östgöta Correspondenten

Som att sitta i ett fängelse.

view Östgöta Correspondenten