Priset som sätter ­ekonomin på spel

Svenska Dagbladet - Kultur

Idag tillkännages vem som i år får Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Studien ”The Nobel factor” hävdar att det socialdemokratiskt instiftade priset i viss mån kan sägas ha bidragit till att legitimera det nyliberala ekonomiska tänkandet.

view Svenska Dagbladet - Kultur