”Chans för solenergi kräver stabila spelregler”

Svenska Dagbladet

I vår forskning om innovativa affärsmodeller inom småskalig solenergi har vi funnit helt nya sätt att sprida tekniken på marknaden. Men dessa är beroende av att regeringen skapar stabila regler för sol­energi, skriver forskarna Lars Bengtsson, Jessica Lager­stedt ­Wadin och ­Kajsa Ahlgren.

view Svenska Dagbladet