Köp av fastighet löser vägproblem

Östran

Kommunens köp av fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara har kritiserats, i synnerhet av Centern. "En gynnsam affär", menar Roland Swedestam (S).

view Östran