Rekordsommar för Målerås

Östran

Förra årets turistsäsong på Målerås glasbruk blev rekordartad. Säsongen 2016 blev bättre.

view Östran