Skolinspektion med krav på skolan i Tränglset – som inte finns

Dala-Demokraten

I mitten av december öppnade Älvdalen en helt ny F-9 skola för flyktingbarn i Trängslet. Två månader senare slog skolinspektionen ner på detaljer i skolan som kommunen ska lämna svar på i januari, men då är skolan redan stängd.

view Dala-Demokraten