Kaos på socialen i Kävlinge – hotas av böter

Sydsvenska Dagbladet

Arbetsmiljöverket sätter ner foten när det gäller situationen på socialförvaltningen i Kävlinge. Dåliga lokaler, hotad personal och allmänt dåliga arbetsförhållanden är vardag för socialsekreterarna ..

view Sydsvenska Dagbladet