M: Största utmaningen är att behålla personalen i verksamheten

SmålandsPosten

Suzanne Frank (M) och Anna Tenje (M) svarar Marianne, sjuksköterska, och Niklas Isaksson, ambulanssjuksköterska CLV, om examensbonus till sjuksköterskor och lärare.

view SmålandsPosten