Unionen: Kilometerskatten är ett hot mot jobben

SmålandsPosten

Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är en grundförutsättning för jobb och tillväxt i näringslivet. Detta är speciellt sant för transporttunga branscher som skog, stål och verkstadsindustrin. Sverige och då speciellt Kronobergs län har en konkurrensnackdel på grund av sitt geografiska läge vilket gör transportkostnaden extra viktig.

view SmålandsPosten