Lägre skatter gör att jobben blir fler

Lägre skatter gör att jobben blir fler

Vestmanlands Läns Tidning

Sverige är på väg åt fel håll. Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende.

Här i Västmanlands län omfattar utanförskapet motsvarande 26 200 personer. Otryggheten är stor på alltför många platser.

Det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven.

Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen men det kräver att ansträngningarna för att lösa problemen ökar. Med den utgångspunkten fokuserar vi moderater i budgetmotionen för 2017 på följande områden:

Ansvar för ekonomin. Sverige ska stå rustat för sämre tider.

Vi bryter därför med regeringens linje om att låna i högkonjunktur. Vi sparar på flykting- mottagandet och minskar bidragskostnaderna. Vår budget är i balans redan 2017.

Nolltolerans mot dåliga skolor. Ambitioner för svensk skola måste höjas.

Bland annat genom en timme mer undervisning per dag, mer matematik och högre lärarlöner. Våra satsningar innebär 102 miljoner kronor till skolan i Västmanlands län redan nästa år och 245 miljoner kronor fram till 2020.

Samtidigt vill vi stärka välfärden i kommuner och landsting med över 10 miljarder kronor redan nästa år och med över 60 miljarder till kronor 2020. Detta ska jämföras med regeringen som tillför drygt 40 miljarder kronor.

För Västmanland län innebär våra satsningar 342 miljoner kronor 2017 och sammantaget 580 miljoner kronor till 2020.

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig. Det behövs ökade krav på att göra sig anställningsbar för dem som lever på bidrag.

Samtidigt måste det bli enklare att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs en förstajobbet-anställning med möjlighet att tjäna 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet.

Anställningskostnaderna sänks med upp till 70 procent för dem som behöver det mest. RUT-avdraget tredubblas för att fler enkla jobb ska kunna skapas.

Vi gör det också mer lönsamt att arbeta genom en skattelättnad som ger 500 kronor mer i plånboken varje månad för vanliga familjer. Det måste dessutom bli mer lönsamt att arbeta för erfarna medarbetare som vill jobba längre.

Tillväxt i hela landet. Människor och företag ska kunna lita på att tågen kommer i tid och transporter fungerar.

Rejäla satsningar på järnvägsunderhåll och väginvesteringar möjliggör både tyngre och mer klimatsmarta transporter. Vi avskaffar regeringens årliga extra skattehöjning på bensin och diesel.

Fler bostäder, en trygg energiförsörjning och forskning främjas.

Trygghet att lita på. En effektiv och välfungerande polis lägger grunden för ökad trygghet för alla.

Sverige behöver därför minst 2 000 fler poliser och vi avsätter resurser för att höja polislönerna med 2 000 kronor i månaden.

Ledarskap är att ta samhällsproblem på allvar och ha en plan för att lösa dem – därför har Moderaterna en plan för ett starkare Sverige.

view Vestmanlands Läns Tidning