Bygg på Ängsgärdet – låt bli att förtäta centrum

Vestmanlands Läns Tidning

Nu har vi fått i gång en debatt som ifrågasätter den snäva inriktningen av byggplaneringen i Västerås. ”Staden skall byggas inåt” är den bistra rubriken för Kommunalrådet Magnus Edströms (MP) genmäle den 4 oktober.

Jag hoppas, att tanken bakom är något mera nyanserad. Vad jag förstår är det majoritet på debattsidan för ett bevarande av centrums parkmiljö. Tack Anders Garpelin, Hans G Erikson, Göran Larsson med flera.

Jag har påstått, att majoriteten av västeråsarna har tillgång till bil och vill ha tillgänglighet till sitt transportmedel. Det är inte samma population, som gruppen folkvalda i Stadshuset.

Jag begär alltså, att kommunledningen skall utveckla staden för att tillfredsställa invånarnas behov och önskemål inklusive närhet till bilen.

Nu är vi framme vid Hur:

Västerås är en liten stad utan begränsningar i fri mark i omgivningarna. Dessutom har staden ett antal gamla industri- områden och lagerlokalområden nära centrum, som ännu inte är fullt omvandlade till förnyad användning.

Enligt min syn förskönas staden och får en ökad funktionalitet om dessa områden konverteras till bostäder. Det gäller Ängsgärdet, delar av Kopparlunden och området kring Ångkraftverket.

Att utnyttja dessa områden kanske skall betraktas som förtätning, men jag ser det som konvertering och vi är helt överens.

Vi skall enligt min syn behålla stadskärnan utan förtätningsingrepp, och då talar jag om staden innanför cityringen med vissa utvikningar. Edström talar om, att det är svårt att intressera byggföretagen för att starta byggen i Västerås.

En öppning, som jag varmt skulle rekommendera en miljöpartist är att planera en elbusslinje utmed mälarstranden mot Björnöbron och förbi.

ABB har just överlämnat leveransen av en sådan busslinje till Zürich stad, där laddning sker vid varje eller många hållplatser vid på- och avstigning. Skulle inte detta öppna upp en vidareutbyggnad av stan utan att förtäta centrum?

Hälla är ett område, som enligt min lekmannasyn lämpar sig utmärkt för utbyggnad. Här finns redan transportens infrastruktur för betydligt fler bostäder än i dag.

Västerås är möjligheternas stad helt utan förstörelse av centrum.

view Vestmanlands Läns Tidning