Köp av fastighet löser vägproblem

Barometern Oskarshamns-Tidningen

Kommunens köp av fastigheten Lövsångaren 6 i Bergkvara har kritiserats, i synnerhet av Centern. "En gynnsam affär", menar Roland Swedestam (S).

view Barometern Oskarshamns-Tidningen