Brist på ekonomifrågor i debatten

Norran

Hillary Clinton förtydligade sin inställning till frihandel och Donald Trump var mer nertonad i de ekonomiska frågorna, än under den första debatten. Trump hade gjort sin hemläxa bättre än förra gången, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom vid Stockholms Handelskammare.

view Norran