Rädda Ranes runsten

Skaraborgs Allehanda

På Rådene ödekyrkogård finns en stor runsten (170/62 cm), vilket många ortsbor inte känner till. Jag såg den första gången 1964, då Gunnar Linde visade mig den. Stenen var då förvånansvärt opåverkad av tidens tand, vilket sannolikt berodde på att den i över 600 år varit golvsten i Rådene kyrka och därför undgått det slitage, som väder och vind utgör.

view Skaraborgs Allehanda