Västra stambanan behöver regionens stöd

Skaraborgs Allehanda

De som pendlar eller fraktar gods på Västra stambanan ställer sig med största sannolikhet bakom Trafikverkets beskrivning, att den är viktig, nödvändig – och överbelastad. Det leder till förseningar, för såväl pendlare som export- och godsföretag.

view Skaraborgs Allehanda