Kålsuparen sörplade soppa

Norrköpings Tidningar

En läsare vid namn Elov Larsson skriver att han har mött uttrycket "ta kol på" i tidningstext flera gånger och påpekar att det heter ta kål på, vilket ju är helt riktigt.

view Norrköpings Tidningar