Brist på ekonomifrågor i debatten

Upsala Nya Tidning

Hillary Clinton förtydligade sin inställning till frihandel och Donald Trump var mer nertonad i de ekonomiska frågorna, än under den första debatten.

view Upsala Nya Tidning