Sjukhuschefen ser inget hot mot lasarettet

Enköpingsposten

Lasarettet i Enköping har ändrat arbetssätt. Slutenvårdsplatser stängs och ersätts av vård hemma hos patienterna.Sjukhuschefen Eva Telne liknar det vid ett paradigmskifte.

view Enköpingsposten